Gerrit
Patiënt
Henk Fennema
Radiodiagnostisch laborant
 

Cristabiopsie

Bij een cristabiopsie wordt wat botweefsel weggenomen uit het bekken ('crista' betekent 'bekkenkam'). Soms wordt ook een beetje beenmerg opgezogen. Met dit onderzoek kan worden nagegaan hoe het gesteld is met de aanmaak van nieuwe bloedcellen en of er eventueel sprake is van een (goedaardige of kwaadaardige) bloedziekte.

Verloop van het onderzoek

Een cristabiopsie wordt uitgevoerd door een internist met assistentie van een verpleegkundige. Het onderzoek vindt plaats in de onderzoekkamer op de interne verpleegafdeling (afdeling A1).

Tijdens het onderzoek ligt u met opgetrokken knieën op uw zij in bed.
Eerst krijgt u een verdovingsinjectie op de plek waar de biopsie wordt verricht. Daarna maakt de internist op die plek een sneetje in de huid. Vervolgens wordt met een draaiende beweging via het sneetje een holle naald naar binnen gebracht tot in het bot. Op het moment dat de naald weer wordt teruggetrokken, blijft er botweefsel in de naald achter. Soms wordt daarna ook nog wat beenmerg opgezogen.
Ondanks de verdoving kan het wegnemen van het botweefsel en het opzuigen van het beenmerg venijnig pijn doen.

Het wegnemen van botweefsel (en eventueel beenmerg) neemt maar even in beslag. Het totale onderzoek duurt ongeveer een kwartier. Als u zich fit genoeg voelt, mag u naar huis.

Uitslag van het onderzoek

Het verwijderde botweefsel (met beenmerg) wordt in het laboratorium nader onderzocht. Na ongeveer twee weken is de uitslag van het onderzoek bij uw arts bekend.


Alle behandelingen en onderzoeken
 

Contact