Het diabetescafé is een informatieve bijeenkomst voor en door mensen die iets met diabetes te maken hebben. Een ontmoetingsplek om ideeën, informatie en ervaringen uit te wisselen. Er zijn ervaringsdeskundigen van Diabetesvereniging Nederland (DVN) aanwezig en deskundigheid vanuit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

WZA-internist Rob Gonera is erg enthousiast: "In het diabetescafé heb je, vergeleken met het spreekuur, meer tijd om uitleg te geven. Vragen kunnen laagdrempelig gesteld worden en iedereen kan wat van elkaar leren. De ervaring van de aanwezigen is even belangrijk als de kennis van de deskundigen."

 

 

 

Tijdstip 

19.30 tot 21.30 uur

Plaats 

Wijkcentrum De Schulp,
Buizerdstraat 10, Assen

Kosten

Deelname is gratis

Aanmelden

Hannie de Weerd van DVN: 06-11 73 78 37 of hanniedeweerddvn@ziggo.nl.