Tijdens het eerste gedeelte van de avond vertelt dr. Rob Gonera, internist-endocrinoloog van het WZA, over schildklierziekten in het algemeen. Tijdens het tweede gedeelte van de avond zal Christine Tak, GZ-psycholoog, spreken over de eventuele psychische gevolgen van een schildklierziekte met als thema 'Vechten, Rouwen en Accepteren'.

Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Overige informatie

  • De toegang en het parkeren zijn gratis.
  • Er zijn ervaringsdeskundigen aanwezig van SON-werkgroep Noord met een informatietafel.

Datum bijeenkomst

Donderdag 11 oktober 2018

Tijd

19.30 tot 21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Plaats

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Kosten

De toegang is gratis

Aanmelding

U kunt zich opgeven via de website van Schildklier Organisatie Nederland.