Vanwege het grote aantal belangstellenden is de bijeenkomst over stamcelonderzoek bij diabetes verplaatst van het WZA naar zalencentrum Van Veen in Witterhaar.  

Meer informatie vindt u op de website van de Diabetesvereniging Nederland.