Deze bijeenkomst gaat niet door om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

 

Zes keer per jaar zijn er in Assen bijeenkomsten van het Longpunt, altijd op de derde maandag van de maand. U kunt hier terecht voor informatie over allerlei onderwerpen die interessant zijn voor iemand met COPD, astma of een andere longziekte. Een deskundige vertelt het een en ander en beantwoordt graag uw vragen. Ook is er altijd een longverpleegkundige van het WZA. Verder is er alle gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Het Longpunt Assen wordt georganiseerd door het Longfonds en de polikliniek Longgeneeskunde van het WZA. 

 

Datum en tijd

Elke 3e maandag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur