Als enige ziekenhuis in Drenthe heeft het WZA in 2017 het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen. Dat betekent dat het WZA voldoet aan de kwaliteitseisen van de samenwerkende seniorenorganisaties om goede zorg te leveren aan de oudere patiënt.

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig, maar voor ouderen is het vaak extra vervelend. Zij hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de opname. Als ziekenhuizen goed zijn ingericht op de zorg voor ouderen, kunnen deze problemen vaak voorkómen worden.
Het WZA heeft de afgelopen jaren erg zijn best gedaan om te voldoen aan de eisen van het keurmerk Seniorvriendelijk. Zo is er nu een geriatrisch team en is het gehele ziekenhuis ingesteld op de speciale aandacht voor 70-plussers.

Inleven in oudere patiënt

“Het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is de kroon op onze gezamenlijke inspanningen om uitstekende zorg te bieden aan kwetsbare oudere patiënten”, vertelt Ria van Loon, manager psychosociaal en revalidatie van het WZA. “Met het keurmerk is nu voor iedereen helder dat goede zorg voor ouderen een speerpunt van het WZA is.” Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 11 oktober werden medewerkers in de gelegenheid gesteld om de typische beperkingen van ouderen te ervaren. Door een speciaal pak aan te trekken ervaarden zij onder meer een slechter zicht en gehoor, stijfheid van gewrichten en verlies van kracht. “Door deze ervaring kunnen jongere medewerkers zich hopelijk nóg beter inleven in onze oudere patiënt”, aldus Van Loon.

Strengere eisen

Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waar de deelnemende ziekenhuizen op worden beoordeeld. De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard. Absolute voorwaarde is en blijft de aanwezigheid en inzet van een team geriatrie, en een goede overdracht na ontslag, goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. In 2017 is daar onder andere nog bij gekomen dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid.

Over het keurmerk

Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2013 ontwikkeld door KBO-PCOB, met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, en wordt elke twee jaar uitgereikt. Met het keurmerk wil KBO-PCOB ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die er voor kunnen zorgen dat ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en heropnames worden voorkomen. Op de website www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl zijn de scores te zien van het WZA en alle andere deelnemende ziekenhuizen in het land.