Het WZA voldoet aan de aangescherpte eisen van de Monitor Borstkankerzorg. Daarom heeft het ziekenhuis op 6 juli 2017 wederom het Roze Lintje van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) gekregen.

Al jaren ontvangt het WZA van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) het roze lintje vanwege de goede kwaliteit van borstkankerzorg. Ook dit jaar is het WZA beloond met het roze lintje, zo werd begin juli 2017 bekend. Daarmee voldoet het WZA ook in 2017 aan de criteria van de BVN.

Dertien criteria

Ziekenhuizen die voldoen aan alle vijf verplichte criteria en aan minstens zes van de acht overige criteria worden beloond met een roze lintje. Zo moet een ziekenhuis minstens honderd patiënten per jaar behandelen; in het WZA ligt dit aantal rond de honderdvijftig. Minimaal 90% van de patiënten moet zowel pre- als postoperatief worden besproken door een multidisciplinair samengesteld borstkankerteam; in het WZA gebeurt dit bij alle patiënten.

Gedeelde besluitvorming

Bovendien voldoet het WZA aan alle acht overige aangescherpte eisen. Een daarvan is dat elke patiënt met uitgezaaide borstkanker een vaste medisch oncoloog met aandachtsgebied borstkanker als hoofdbehandelaar heeft en een vast contactpersoon. Verder is in het WZA aantoonbaar aandacht voor gedeelde besluitvorming, oftewel het betrekken van patiënten bij het maken van keuzes rond de behandelingen. Een voorwaarde daarvoor is dat patiënten goed op de hoogte zijn van de voor- en nadelen van verschillende behandelingen of operaties; ruim 90% van de WZA-patiënten geeft aan dat dat het geval is.

Eendagsdiagnostiek

Aansluitend op het criterium van de Monitor Borstkankerzorg over de wachttijd tot de diagnose, heeft het WZA ingezet op eendagsdiagnostiek. Dit houdt in dat alle onderzoeken in principe op één dag plaatsvinden. Voordeel hiervan is dat patiënten bij wie geen borstkanker is geconstateerd dit op dezelfde dag te horen krijgen. Bij patiënten waarbij wél verdenking is op borstkanker, wordt nader weefselonderzoek gedaan. Hoewel weefselonderzoek iets meer tijd in beslag neemt dan celonderzoek, kiest het mammateam van het WZA hier bewust voor omdat de kwaliteit daarvan beter is. Weefselonderzoek is betrouwbaarder en geeft meer informatie over de soort borstkanker, waardoor een beter individueel behandelplan vastgesteld kan worden. Voorheen was de uitslag van dit onderzoek binnen vijf werkdagen bekend, tegenwoordig lukt dit binnen twee werkdagen.

Patiëntgerichte borstkankerzorg

Het roze lintje is onderdeel van de Monitor Borstkankerzorg: een online keuzehulp met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen en patiëntervaringen. Het doel van de monitor is om een (mogelijke) patiënt inzicht te bieden in hoe de borstkankerzorg in een bepaald ziekenhuis georganiseerd is, welke ervaringen andere patiënten met dat ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van BVN over patiëntgerichte borstkankerzorg. Meer informatie over de borstkankermonitor is te vinden op https://monitorborstkankerzorg.nl/nl.