Het WZA en de Regionale Ambulance Voorzieningen in Tynaarlo (RAV) gaan samenwerken op het gebied van uitwisseling en opleiding van personeel. Dit moet eraan bijdragen dat de (acute) zorg in het Noorden en specifiek in het WZA en de RAV blijft gewaarborgd.

“Uniek”, zo noemt bestuurder Tjerk Hiddes de overeenkomst met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. “In Noord-Nederland zijn het WZA en de RAV de eersten die op deze manier vanuit de acute keten gaan samenwerken.” De samenwerking bestaat er onder meer uit dat beide organisaties personeel gaan uitwisselen in het kader van loopbaanontwikkeling, re-integratie en stage. Ook willen zij hun medewerkers, uiteraard op vrijwillige basis, de mogelijkheid bieden om zich breder te laten scholen voor de Spoedeisende hulp én de ambulancedienst. Na diplomering krijgen de medewerkers een 50-50% arbeidsovereenkomst bij zowel de RAV als het WZA.

“Een goede zaak”, vindt ook bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen van het WZA. “Dit bevestigt de plek van het WZA in de acute-zorgketen, en geeft blijk van een vooruitstrevend personeelsbeleid. Het voordeel voor de patiënt is een kwaliteitsverbetering door het laten aansluiten en delen van kennis.” Volgens beide bestuurders is het belangrijk om te komen tot een uitgebalanceerd beleid waarin meer gedacht wordt vanuit de keten dan vanuit de schakels. Dit heeft alles te maken met de personele problemen waar de acute zorg mee kampt. “Door samenwerkingen als deze kunnen we nieuwe medewerkers een breed pakket aan uitdagingen bieden en jonge mensen interesseren voor een baan in de gezondheidszorg.”

Nu de intentieverklaring is ondertekend, worden de afspraken de komende maanden verder uitgewerkt. De samenwerking moet 1 januari 2018 ingaan.