Deze week heeft het WZA zijn online jaarverslag over 2017 uitgebracht. Het was een jubileumjaar, omdat het Wilhelmina Ziekenhuis Assen 110 jaar bestond. Er was ruimte om dit ‘verjaardagsfeest’ te vieren met alle collega’s maar waarin ook hard gewerkt is! Mooie dingen kwamen tot stand, zoals diverse samenwerkingen in de keten, en meerdere nieuwe zorgpaden en zorginnovaties. Daarnaast troffen we voorbereidingen voor de NIAZ-Qmentum audit in januari (waarvan we inmiddels weten dat we de heraccreditatie hebben behaald) en voor de lancering van onze nieuwe website in mei 2018.

Zwaar weer op komst 

Met een positief exploitatieresultaat van € 3,8 miljoen en een netto winstmarge van 3,0% is 2017 voor het WZA een financieel stabiel jaar te noemen. Toch is dit geen reden om op onze lauweren te rusten. Er is zwaar weer op komst voor de zorg in Drenthe. Hierover heb je wellicht berichten in de krant gelezen. “Alleen als we denken vanuit één geïntegreerde zorgketen kunnen we de zorg in de regio behouden”, zegt de raad van bestuur van het WZA. “Deze toekomstvisie leggen wij in 2018 officieel vast in ons nieuw te ontwikkelen strategische koersdocument 2018-2021.”

 

Wilt u ons jaarverslag lezen? Ga naar: https://jaarverslag2017.wza.nl/

De jaarrekening kunt u ophalen op onze website.