Het WZA heeft voor de zevende maal het Vaatkeurmerk ontvangen van Harteraad (voorheen de Hart&Vaatgroep). Hiermee voldoet het ziekenhuis ook in 2018 aan de kwaliteitscriteria van deze patiëntenvereniging.

Het Vaatkeurmerk richt zich op de behandeling van aandoeningen in de slagaders van het bekken, de benen, buik, aorta en hals. Het keurmerk helpt mensen die moeilijk lopen door vaatvernauwingen of spataderen, en mensen met een verwijding van hun buikslagader (aneurysma) een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden.

Erkenning

Vaatchirurgen Bart de Vos en Bas Vierhout van het WZA zijn blij met de hernieuwde erkenning, evenals de met hen samenwerkende cardiologen, radiologen en dermatologen: “In het WZA proberen wij de zorg voor onze vaatpatiënten steeds te verbeteren”, aldus Vierhout en De Vos. “Zo plannen we voor patiënten met een aneurysma sinds enige tijd op één dag hun jaarlijkse onderzoek en aansluitend een gesprek voor de uitslag. Dit doet de verpleegkundig specialist die aan de vaatrisicopoli is verbonden. Vooral voor oudere, minder mobiele patiënten is dat een stuk prettiger.” Voor acute vaatproblemen zoals een aneurysma werkt het WZA in een regionale vaatdienst samen met de ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen en het Martini Ziekenhuis.

Kwaliteitscriteria

Om het Vaatkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Deze zijn te vinden op www.harteraad.nl/informatie/vaatkeurmerk/.
“In het WZA voldoen we ruim aan deze eisen en proberen we een stap verder te gaan”, vertelt vaatchirurg Vierhout. “Zo werken we intensief samen met de fysiotherapeuten in de regio om gestructureerde looptraining te regelen. Samen met de patiënt wordt hierin een keuze gemaakt. Ook bieden we hulp als mensen willen stoppen met roken, want dat is een van de risicofactoren die een rol spelen bij hart- en vaatziekten. Als er toch een operatie nodig is, proberen we zo mogelijk ingrepen te combineren, zodat mensen maar één keer onder narcose hoeven: een dotterbehandeling kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met een vaatoperatie. Alle ingrepen worden van tevoren multidisciplinair besproken, zodat we samen de beste keuze maken en maatwerk leveren voor iedereen die een ingrijpend moment als een operatie moet ondergaan.”

Patiëntenvereniging

Harteraad is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. Op de website www.harteraad.nl/informatie/vaatkeurmerk/ kunnen patiënten en behandelaars zien welke behandeling het WZA zijn vaatpatiënten biedt.

Op de foto is een deel van het vaatteam van het WZA te zien. Van links naar rechts een vaatlaborant, cardioloog, vaatchirurg, vaatverpleegkundige, dermatoloog en radioloog.

team Vaatkeurmerk WZA

Klik hier om meer te weten te komen over vaatchirurgie in het WZA.

Wist u dat we ook een vaatrisicopoli hebben in het WZA?