Patiënten beoordelen de poliklinieken en de verpleegafdelingen van het WZA het hoogst in vergelijking met andere, algemene ziekenhuizen. Dat blijkt uit de resultaten van de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z). De beoordelen de poliklinieken met een 8,5 en de opnameafdelingen met een 8,6. De spoedeisende hulp krijgt een ruime 8,4.

Aan het onderzoek deden in totaal 302.981 patiënten mee die hun oordeel gaven over in totaal 29 ziekenhuizen. De patiënten gaven onder meer antwoord op vragen over de communicatie met artsen en verpleegkundigen, het gevoel van veiligheid en de bereikbaarheid. Een belangrijke vraag is of de respondenten het WZA zouden aanbevelen aan familie of vrienden. De poliklinieken van het WZA scoorden op deze vraag het hoogst in de benchmark. Aandachtspunten van verbetering zijn voor de poliklinieken en opnameafdelingen de informatie over de medicatie en wat betreft de opnameafdelingen ook de informatie bij ontslag.

Hoogste score

Op onderdelen als gevoel van veiligheid, bereikbaarheid, wachttijd, inrichting van de polikliniek, ontvangst kamer en verblijf scoorde het WZA het hoogst van de benchmark. Punten van grote tevredenheid zijn de bejegening door zorgverleners, de samenwerking, de informatieverstrekking door de arts en de nazorg. Van de opnameafdelingen scoorde het scopiecentrum het allerhoogst. Op geen enkel onderdeel kwam de beoordeling van onze patiënten ónder de benchmark uit.

Trots

Voorzitter van de raad van bestuur, Boudewijn Ponsioen, is blij met de cijfers. “Wat we van patiënten terugkrijgen is dat ze zich welkom en begrepen voelen. Het zit in onze cultuur: gemoedelijk, gastvrij. Onze kernwaarden zijn ‘persoonlijk, helder en verbonden’. Die dragen we uit en patiënten herkennen ze. Als ik medewerkers aan het werk zie, ervaar ik een gevoel van trots en word ik er zelf ook blij van.”

Jaarlijks onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Mediquest. Dit bureau vraagt steekproefsgewijs patiënten na een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek hun ervaringen via een digitale vragenlijst in te vullen. De resultaten worden anoniem inzichtelijk gemaakt voor het WZA. Dit betekent dat de antwoorden niet te herleiden zijn naar een bepaalde patiënt.