Het WZA voldoet aan de aangescherpte eisen van de Monitor Borstkankerzorg. Daarom heeft ons Mammacentrum op 5 juli wederom het roze lintje van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) gekregen.

Al jaren ontvangt het WZA van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) het roze lintje vanwege de goede kwaliteit van borstkankerzorg. Ook dit jaar is het WZA beloond met het roze lintje, zo werd begin juli 2018 bekend. Daarmee voldoet het Mammacentrum van het WZA ook in 2018 aan de criteria van de BVN.

Elf criteria

Ziekenhuizen die voldoen aan alle vier verplichte criteria en aan minstens vier van de zeven overige criteria worden beloond met een roze lintje. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen voldoet aan alle elf criteria. Zo moet een ziekenhuis minstens honderd nieuwe borstkankerpatiënten per jaar behandelen; in het WZA ligt dit aantal rond de honderdvijftig. Ook worden eisen gesteld aan de samenstelling van het multidisciplinair team, het maximale percentage patiënten (15%) bij wie kankerweefsel is achtergebleven na een borstsparende operatie (bij het WZA is dit 3,4%), en het aantal patiënten dat actief wordt gevraagd om mee te doen aan een ervaringsonderzoek.

Psychosociale ondersteuning

Bovendien voldoet het WZA aan alle zeven overige aangescherpte of uitgebreide criteria. Deze gaan bijvoorbeeld over de begeleiding (‘Minimaal 90% van de patiënten geeft aan altijd te weten bij wie zij/hij terecht kon met vragen’), gedeelde besluitvorming en informatievoorziening (‘Minimaal 95% van de patiënten geeft aan dat helemaal of grotendeels is verteld wat de voor- en nadelen van verschillende behandelingen of operaties zijn). Het Mammacentrum van het WZA scoort zelfs bijzonder goed op de onderwerpen psychosociale ondersteuning, nazorg, bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Patiëntgerichte borstkankerzorg

Het roze lintje is onderdeel van de Monitor Borstkankerzorg: een online keuzehulp met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen en patiëntervaringen. Het doel van de monitor is om een (mogelijke) patiënt inzicht te bieden in hoe de borstkankerzorg in een bepaald ziekenhuis georganiseerd is, welke ervaringen andere patiënten met dat ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van BVN over patiëntgerichte borstkankerzorg. Meer informatie over de borstkankermonitor is te vinden op https://monitorborstkankerzorg.nl/nl.