In september 2019 legt bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zijn functie neer. Hij gaat met pensioen, zo maakt de raad van toezicht van het WZA bekend.

“Het WZA staat de komende jaren voor een groot aantal nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen”, aldus Eduard Klasen, voorzitter van de raad van toezicht van het WZA. “In goed overleg tussen Boudewijn Ponsioen en de raad van toezicht is besloten dat dit een natuurlijk moment is om het stokje over te dragen aan een opvolger.”
Boudewijn Ponsioen is sinds juni 2007 de voorzitter van de raad van bestuur van het WZA. In de afgelopen jaren heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de positieve positionering van het WZA. Klasen: “Het WZA is daardoor uitgegroeid tot een kwalitatief sterk en zeer goed bekendstaand regionaal ziekenhuis met een solide financiële basis.”

De raad van toezicht heeft inmiddels een start gemaakt met de werving- en selectieprocedure voor een opvolger van de bestuursvoorzitter. Voor de zomer wordt hierover meer bekendgemaakt, evenals over het precieze moment van vertrek.

Foto: Sake Elzinga

Foto: Sake Elzinga