Het is een van de nieuwere beroepsgroepen in de Nederlandse gezondheidszorg: de verpleegkundig specialist. Omdat de zorg snel verandert, en het beroep van verpleegkundig specialist relatief nieuw is, was het nodig om de vakkennis van de verpleegkundig specialist opnieuw te beschrijven. Dat heeft beroepsvereniging V&VN gedaan. Lid raad van bestuur Suzanne Kruizinga van het WZA kreeg het nieuwe beroepsprofiel onlangs officieel overhandigd.

Op dit moment zijn in Nederland ruim 3.600 verpleegkundig specialisten geregistreerd en dat aantal neemt snel toe. Ook het aantal physician assistants groeit gestaag. De zorg vraagt immers om steeds meer nieuwe zorgverleners, maar wel om zorgverleners die de patiënt ook in de toekomst de beste zorg kunnen bieden. Ook in het WZA werken in totaal dertien verpleegkundig specialisten en physician assistants. U vindt ze o.a. bij het mammacentrum, op de SEH, bij Verloskunde, Oogheelkunde en de pijnpoli. Stuk voor stuk specialisten én generalisten ineen.

Een verpleegkundig specialist is een zeer ervaren verpleegkundige met een masteropleiding. Hij/zij combineert verpleegkundige behandelingen met medische behandelingen. 

Eigen expertisegebieden

Verpleegkundig specialisten werken in de gehele gezondheidszorg, maar hebben ook hun eigen aandachts- en expertisegebieden", benadrukt Inge Rinzema van het V&VN. "Verpleegkundig specialisten werken, net als physician assistants, zelfstandig naast een medisch specialist of huisarts en mogen op grond van de Wet BIG voorbehouden handelingen uitvoeren, zoals het voorschrijven van medicijnen." De verpleegkundig specialist kan zich specialiseren binnen zijn/haar vakgebied. Hierdoor levert de verpleegkundig specialist op dat betreffende medische stuk dezelfde kwaliteit als een arts.

De combinatie van medische behandelingen én verpleegkundige behandelingen maakt de verpleegkundig specialist tot een waardevolle en efficiënte zorgverlener. 

foto overhandiging beroepsprofiel

Inge Rinzema van beroepsvereniging V&VN (uiterst links) overhandigt het nieuwe beroepsprofiel aan lid raad van bestuur Suzanne Kruizinga van het WZA. Dit onder toeziend oog van o.a. een deel van de verpleegkundig specialisten en physician assistants van het WZA