UMCG, Treant Zorggroep, Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Saxenburggroep en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen openen op 5 november 2019 het Blaaskankercentrum Noord-Nederland (BCNN). Met het Blaaskankercentrum Noord Nederland (BCNN) willen de ziekenhuizen in Groningen en Drenthe de zorg voor blaaskankerpatiënten verbeteren: dichtbij waar kan, in het UMCG waar nodig.

Met het BCNN is er een solide regionale samenwerking met betrekking tot de blaaskankerzorg in Noord-Nederland. In 2016 bleek dat de verschillende ziekenhuizen in het Noorden niet in staat waren te voldoen aan de steeds hogere kwaliteitsnormen voor de behandeling van blaaskanker. Ook konden niet alle ziekenhuizen alle beschikbare behandelingen aanbieden, zoals nieuwe behandelingen in onderzoeksverband. Dankzij samenwerking binnen het expertcentrum BCNN is dat nu verleden tijd.

Wens patiëntenvereniging

Gesprekken met de patiëntenvereniging Leven met blaas- of nierkanker hebben een prominente rol gespeeld bij het vormgeven van de samenwerking. Gelijkwaardige toegang tot blaaskankerzorg is een nadrukkelijke wens van de patiëntenvereniging.

Om dit in Noord-Nederland voor elkaar te krijgen, maakten het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Treant Zorggroep, Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Saxenburggroep en het UMCG duidelijke afspraken over wie, wanneer, welke zorg biedt. Dankzij de intensieve samenwerking krijgt iedere blaaskankerpatiënt binnen het netwerk de best mogelijke zorg.

Gezamenlijke behandelplannen

Patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker krijgen hun behandeling en controles in de regionale ziekenhuizen. Ook de diagnostiek vindt plaats in de regio. Alle behandelplannen worden gemaakt in gezamenlijk overleg met specialisten uit de verschillende ziekenhuizen.

Complexe zorg in UMCG

Patiënten met spierinvasieve blaaskanker of met hoog-risico niet-spierinvasieve blaaskanker worden verwezen naar het multidisciplinaire spreekuur in het UMCG. Tijdens dit spreekuur worden alle behandelmogelijkheden uitgebreid met de patiënt besproken, inclusief mogelijke deelname aan studies. De specialisten maken direct een inschatting van de conditie van de patiënt. Vervolgens kan de patiënt samen met de verpleegkundig consulent een weloverwogen behandelkeuze maken.

Op deze manier is iedere patiënt verzekerd van de best mogelijke zorg. Waar het kan dicht bij huis en waar het moet wat verder weg in het UMCG.