Samen met negen andere organisaties en overheden tekende het Wilhelmina Ziekenhuis Assen donderdag 7 maart een intentieverklaring om te onderzoeken of het haalbaar is een koude-warmtenetwerk te ontwikkelen in Assen-Zuid. Het WZA wordt als een van de eerste organisaties aangesloten. Goed voor het milieu!

​Tien bedrijven, organisaties en overheden maken zich sterk om een duurzame oplossing te vinden om hun panden in Assen-Zuid te verwarmen en te koelen. Het is de bedoeling dat ze van het aardgas af gaan. Daarvoor ondertekenden ze donderdag 7 maart een intentieverklaring. Onder meer de gebouwen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Rijksvastgoedbedrijf, Icare en GGZ Drenthe kunnen een aansluiting krijgen op  een nieuw te ontwikkelen koude-warmtenetwerk. De warmte en koude kan in dit netwerk duurzaam worden geproduceerd met een slimme combinatie van ondergrondse warmte- en koudeopslag, warmtepompen en het gebruik van oppervlaktewater van het Anreeperdiep.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

De aanleiding is de renovatie van het WZA. "Het WZA is een enorme energieslurper", zegt bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen. "En er komt alleen maar meer apparatuur in ons ziekenhuis. Toch hoort het bij onze maatschappelijke opgave om ook verantwoordelijkheid te nemen voor het milieu. En nu we tóch gaan verbouwen, is dat een mooi moment om te onderzoeken of we van het gas af kunnen." Daaruit kwam het plan voort om meteen iets voor de hele omgeving te doen.

Deelnemers

Het WZA, de gemeente Assen en de provincie Drenthe zijn eind 2017 al een procedure gestart om een partij te selecteren met de beste visie op de verduurzaming van de energievoorziening van WZA en zijn omgeving. Die partij is inmiddels gevonden. In juni moeten er nadere financiële gegevens op tafel liggen en moet blijken of het plan echt betaalbaar is. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door ENGIE, in opdracht van de deelnemers aan de samenwerking: het WZA, gemeente Assen, provincie Drenthe, het Rijksvastgoedbedrijf, Icare, Interzorg, GGZ Drenthe, Vanboeijen en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Foto ondertekening 7 maart 2019

Fotograaf Marcel J. de Jong