Onlangs is het online jaardocument 2018 van het WZA gepubliceerd, met daarin een overzicht van onze activiteiten en prestaties in 2018.

"2018 was een jaar waarin we veel bereikt hebben", zo schrijven Boudewijn Ponsioen en Suzanne Kruizinga in hun voorwoord. "Allereerst de heraccreditatie van kwaliteitskeurmerk NIAZ-Qmentum, een belangrijke erkenning. Verder werden onder meer twee grote ict-projecten met succes opgeleverd, waardoor we onze patiënt- en medicatieveiligheid verder konden verhogen. Een royale schouderklop vormden de resultaten van de Consumer Quality Index Ziekenhuizen, een vergelijkend patiëntenonderzoek. In de vergelijking met andere algemene ziekenhuizen is het WZA het hoogst beoordeeld op zowel de poliklinieken als de opnameafdelingen. Belangrijk, omdat het hier om waardering van onze patiënten gaat. En die geven ons een ruime acht."

Bouwplannen

Met een bescheiden positief exploitatieresultaat van € 1,9 miljoen schreef het WZA ook in 2018 weer zwarte cijfers. "Dit is hard nodig," zegt Boudewijn, "mede in het licht van onze bouwplannen die wij in 2019 en 2020 gaan uitvoeren. Het WZA investeert onder meer in een nieuw operatiecomplex en een Ouder- en Kindcentrum. De bouwwerkzaamheden daarvoor gaan heel binnenkort beginnen!"
"Dergelijke investeringen zijn noodzakelijk, we kunnen het ons niet permitteren om achterover te leunen. We blijven ons sterk maken voor goede gezondheidszorg in de regio, bereikbaar voor iedereen. Het WZA wil inzetten op meer verbinding in de regio, zowel met de andere ziekenhuizen als met overige zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn en het gemeentelijk domein. Deze ambitie hebben we in 2018 op papier gezet, wat heeft geresulteerd in onze nieuwe meerjarenstrategie 2019-2022 'Klaar voor de toekomst!'."

D​ank voor het vertrouwen en de betrokkenheid

De raad van bestuur besluit zijn voorwoord met het uitspreken van zijn erkentelijkheid voor het vertrouwen van de patiënten verwijzers in ons werkgebied, de zorgverzekeraars en overige relaties, waardoor wij ook in 2018 onze patiëntenzorg konden bieden. "Daarnaast hebben wij grote waardering voor de betrokkenheid van alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers."

Lezen?

U kunt het verslag lezen via deze link: https://jaarverslag2018.wza.nl/.

Het financiële verslag kunt u hier lezen (pdf, 3,56 Mb).