Onze longarts Sander de Hosson ontving op woensdag 9 oktober de Elisabeth Kübler-Ross-penning van VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Deze penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan iemand die een belangrijke bijdrage levert aan de palliatieve zorg in Nederland.

Tijdens het congres ‘Samen van betekenis – Jij maakt het verschil!’ in Den Haag sprak Sander de Hosson de Elisabeth Kübler-Ross-lezing uit waarna hij de penning ontving uit handen van Ageeth Ouwehand, de bestuursvoorzitter van VPTZ Nederland.

Op de website van VPTZ Nederland valt te lezen:
"De Hosson ontvangt de penning vanwege zijn inzet om de menselijke kant van de zorg, en dan met name in de palliatieve zorg, onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Hij heeft dat onder meer gedaan via een serie columns die later in boekvorm zijn verschenen. Van zijn boek ‘Slotcouplet’ is net de 10e druk verschenen. Daarnaast zet De Hosson zich ook op andere manieren voortdurend in om het belang van compassie met de patiënt en de betrokken familieleden en vrienden onder de aandacht te brengen via lezingen, in opleidingen en sociale media. Zijn visie op de toegevoegde waarde van ‘Er zijn’ voor de patiënt en de mensen daaromheen sluit naadloos aan bij de zorg en ondersteuning die de ruim 12.000 VPTZ-vrijwilligers bieden aan mensen in de laatste levensfase."

 

Foto Sander de Hosson