De raad van toezicht van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft dr. Paul van der Wijk benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Hij volgt hiermee Boudewijn Ponsioen op, die eind september met pensioen gaat. De nieuwe voorzitter treedt per 1 juli 2019 aan en vormt dan samen met Suzanne Kruizinga de tweehoofdige raad van bestuur van het WZA.

Prof. dr. Eduard Klasen, voorzitter van de raad van toezicht van het WZA, is zeer content met deze benoeming. “Paul van der Wijk brengt een schat aan bestuurlijke ervaring mee en heeft uitgebreide kennis van de ziekenhuiszorg in Noord-Nederland.”
Recent ontwikkelde het WZA een ambitieuze meerjarenstrategie tot en met 2022. De raad van toezicht en de vijf interne advies- en medezeggenschapsraden van het WZA zijn unaniem in hun mening dat met de aanstelling van Van der Wijk de raad van bestuur van het WZA over alle gewenste kwaliteiten en expertise beschikt om deze ambitie ten uitvoer te brengen. Klasen: “Uitdagingen zijn onder meer het realiseren van de noodzakelijke veranderingen in het Drentse zorglandschap en het omvangrijke renovatie- en verbouwproject van het WZA. Dit alles is bij deze twee bestuurders in zeer goede handen.”

Paul van der Wijk: “Fantastisch om aan te mogen sluiten bij meer dan honderd jaar ziekenhuistraditie in Assen. Het WZA is zeer verbonden met de regio en dat moet zo blijven. Ik ga graag, met medewerkers en partners, de gestelde uitdaging aan.”

Paul van der Wijk is nu nog werkzaam als lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. In die functie is hij verantwoordelijk voor het speerpunt Healthy Ageing, de vijf bijbehorende schools en de portefeuilleonderdelen financiën, vastgoed, facilitair bedrijf en onderzoek. Voorheen vervulde Van der Wijk diverse bestuursfuncties bij ziekenhuis- en zorgorganisaties. Naast zijn functie bij de Hanzehogeschool is Paul van der Wijk actief in verschillende andere bestuurs- en toezichthoudende functies, met name bij zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.

Paul van der Wijk