De afdeling Revalidatie van het WZA en Vaart Welzijn hebben de handen ineen geslagen. Samen bieden ze een helpende hand aan patiënten die begeleiding kunnen gebruiken na het revalidatietraject in het WZA.

Revalidatiearts John van Loenen is blij met de samenwerking. “Het kan lastig zijn je leven weer op te bouwen na revalidatie. Zeker voor wie een klein netwerk heeft. Sommige patiënten gaven aan dat ze behoefte hadden aan begeleiding in het traject ná de ziekenhuisrevalidatie. Toen we met Vaart Welzijn in contact kwamen, was de verbinding snel gemaakt.” De afspraak is dat mensen die zichzelf daarin niet kunnen redden, doorverwezen kunnen worden naar een buurtwerker van Vaart Welzijn. Hans van Liere, hoofd Revalidatie, Psychologie en Paramedische afdelingen, vult aan: “Alleen als de patiënt dat zelf wil natuurlijk. We kunnen ook afspreken dat wij regelen dat een buurtwerker met hén contact opneemt.” Patiënten krijgen een informatiefolder mee en die folder komt ook in de wachtkamer te liggen om er meer bekendheid aan te geven.

Vitale Drenth
Rachel Admiraal is buurtwerker Sport bij Vaart Welzijn. “Het gaat in eerste instantie om bewegen: waar kan ík, met mijn mogelijkheden, sporten? Soms is het meer, dan kan ik doorverwijzen naar maatschappelijk werk, of een maatje vinden om mee te fietsen of wandelen.”
Hans van Liere: “Wij gaan voor de vitale Drenth! Met deze verbinding met de eerste lijn leveren we een bijdrage aan de strategische visie van het WZA. Die samenwerking vinden we heel belangrijk.” Van Liere verwacht dat er zo’n honderd patiënten per jaar gebruik zullen maken van zo’n vervolgtraject. Het traject loopt vooralsnog een jaar, met een tussentijdse evaluatie na een half jaar. Wanneer blijkt dat het project voorziet in een behoefte en het lukt om mensen in beweging te houden, zal er een vervolg aan gegeven worden.

Op de foto v.l.n.r. John van Loenen (revalidatiearts), Hans van Liere (hoofd Revalidatie, Psychologie & Paramedische afdelingen) en Rachel Admiraal (Vaart Welzijn).

Op de foto v.l.n.r. John van Loenen (revalidatiearts), Hans van Liere (hoofd Revalidatie, Psychologie & Paramedische afdelingen) en Rachel Admiraal (Vaart Welzijn).