Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is met 27 andere regionale ziekenhuizen lid van de SAZ, de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Donderdag 4 april 2019 heeft de SAZ de nieuwe Strategische Koers overhandigd aan de minister. Samen met de patiënt werken we aan de zorg van morgen.

Binnen de SAZ bundelen we de krachten van 28 regionale ziekenhuizen, waaronder het WZA. Samen werken we aan kwalitatief hoogwaardige, integrale en betaalbare zorg, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van bewoners in de regio. Op donderdag 4 april heeft een afvaardiging van het bestuur van de SAZ de nieuwe Strategische Koers 2019-2022 overhandigd aan Minister Bruins. Deze strategie is in lijn met de strategie en ambitie van ons eigen ziekenhuis, die we begin 2019 hebben vastgesteld.

Ambitie

De Nederlandse zorg is kwalitatief van een zeer hoog niveau en is goed bereikbaar voor iedereen. Daar zijn we heel trots op. Door als regionale ziekenhuizen samen te werken aan kwalitatief hoogwaardige, integrale en betaalbare zorg, leveren we hier een essentiële bijdrage aan. We werken intensief en structureel samen met zorg- en andere partners in de regio. Maar het zorglandschap verandert. Het huidige zorgsysteem staat onder druk vanwege diverse ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en de daarbij horende stijgende zorgvraag, het oplopende personeelstekort en de veranderende rol van de patiënt bij zijn behandeling. Om de zorg voor iedereen in Nederland toegankelijk te houden, is het van groot belang dat we de zorg anders gaan inrichten. Hier ligt voor de vereniging SAZ, waar het Wilhelmina Ziekenhuis Assen lid van is, de ambitie. Hoe zorgen we ervoor dat we, door onze krachten te bundelen en gebruik te maken van de nieuwste technologische middelen, de zorg betaalbaar en toegankelijk houden?

Strategisch plan SAZ

De antwoorden op deze vragen hebben geleid tot het strategische plan van de SAZ, getiteld: Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie’ (klik hier, pdf 3 Mb). Hoe wij hier met het WZA (onder meer!) aan werken staat op pagina 36.

In het animatiefilmpje dat hiernaast staat, wordt kort en bondig uitgelegd waar de SAZ-ziekenhuizen voor staan.

Als u video's wilt bekijken, moet u de YouTube cookies accepteren.

Alsnog cookies voor video's accepteren