Het Regionaal Tuchtcollege heeft een uitspraak gedaan in de zaak van een patiënt bij wie de verkeerde bijbal is verwijderd. De betreffende arts van het WZA heeft een berisping gekregen.

De klacht tegen de uroloog werd bij het Regionaal Tuchtcollege ingediend door de patiënt. Bij een operatie in het WZA aan een ontstoken bijbal werd de verkeerde bijbal verwijderd. Dit gebeurde in december 2017.
“Het protocol is niet goed gevolgd”, aldus het tuchtcollege. Zo is de time out-procedure, een verplichte check voor operaties, niet goed doorlopen. Het tuchtcollege oordeelt verder dat er onvoldoende nazorg is geleverd. Voor deze twee onderdelen krijgt de arts een berisping.

Alle betrokkenen van het WZA vinden het heel erg wat de patiënt is overkomen. “We zijn zeer van deze zaak geschrokken”, zegt lid raad van bestuur Suzanne Kruizinga. “Om te leren van de fouten die gemaakt zijn, heeft onze interne calamiteitencommissie in 2018 al een onderzoek gedaan. Het eindrapport daarvan is intern in de medische staf besproken. Dat heeft geleid tot aanpassing van protocollen en werkafspraken. Het belang van communicatie, zeker rondom calamiteiten, is extra onder de aandacht gebracht.”