Dinsdag 26 november is een delegatie van het WZA op bezoek geweest bij minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aanleiding was een groot artikel op 26 oktober j.l. in de Volkskrant over kwetsbare ouderen die vastlopen in een ‘zorgdoolhof’.

De journalist had voor dit spraakmakende artikel gesproken met medewerkers uit het WZA. De casus, een patiënt die moeilijk uit te plaatsen was, niet met zijn echtgenoot samen in een verpleeghuis mocht zijn en daarom langer dan noodzakelijk in een ziekenhuisbed bleef, riep veel reacties op. Naar aanleiding van het artikel kwam twee weken geleden een delegatie van VWS naar het WZA om de casus met alle betrokkenen van het WZA en ouderenorganisatie Interzorg na te bespreken en verbeterpunten te identificeren.

Goed gesprek
Daarmee stopte het niet. Gisteren zijn Suzanne Kruizinga (lid raad van bestuur), Michiel Menkveld (zorgmanager chronisch), Koen Verburg (geriater) en Marijke de Jong (transferverpleegkundige) op bezoek geweest bij minister De Jonge. Ook afgevaardigden van Interzorg en zorgverzekeraars waren aanwezig. Het leverde een goed gesprek op, aldus Suzanne Kruizinga. “Er zijn verbeterpunten uit naar voren gekomen. Bijvoorbeeld dat er structureel overleg gaat plaatsvinden tussen de geriater en de huisarts.”

Gehoord worden
“Ook mogen bedden zonder financieringslabel voor observatie gebruikt worden”, vervolgt Suzanne. “Verder mag het niet zo zijn dat echtparen gedwongen gescheiden leven omdat de partner met indicatie gefinancierd wordt en de echtgenoot niet. Dit gesprek biedt een mooie kans om de zorg te verbeteren. Het is goed dat onze mensen gehoord worden in Den Haag, met een uiteindelijk gezamenlijk doel: de patiënt centraal zetten.”

 

Op de foto v.l.n.r.

Michiel Menkveld, Carmen Verdoold (Zilveren Kruis), Thijs Jansen (Zilveren Kruis), Koen Verburg, Fatmir Miftari (Zilveren Kruis), Henk de Vries (Interzorg), Suzanne Kruizinga, Marijke de Jong en Minister Hugo de Jonge.

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Michiel Menkveld (WZA), Carmen Verdoold (Zilveren Kruis), Thijs Jansen (Zilveren Kruis), Koen Verburg (WZA), Fatmir Miftari (Zilveren Kruis), Henk de Vries (Interzorg), Suzanne Kruizinga (WZA), Marijke de Jong en minister Hugo de Jonge.

V.l.n.r. Michiel Menkveld (WZA), Carmen Verdoold (Zilveren Kruis), Thijs Jansen (Zilveren Kruis), Koen Verburg (WZA), Fatmir Miftari (Zilveren Kruis), Henk de Vries (Interzorg), Suzanne Kruizinga (WZA), Marijke de Jong en minister Hugo de Jonge.