Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is op maandag 9 september, aan het begin van de Week van de Alfabetisering, toegetreden tot 'Het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe'. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Coevorden zette Marijke Greijdanus, adviseur patiëntencommunicatie, namens het WZA haar handtekening .
Het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe heeft als doel om laaggeletterdheid in Drenthe te voorkomen en te verminderen. Het WZA wil hier actief aan bijdragen, samen met bijna zeventig andere Drentse organisaties, waaronder gemeenten, bedrijven en andere zorginstellingen.

De beste zorg

Het WZA neemt zijn rol als bondgenoot in de strijd tegen laaggeletterdheid serieus. Marijke: ”We gunnen elke patiënt de beste zorg. Lezen, schrijven én digitale vaardigheden zijn belangrijke voorwaarden om mee te kunnen doen. Laaggeletterde patiënten hebben moeite om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Daar willen we met elkaar wat aan doen!’’

Herkennen

Het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe heeft als doel om gezamenlijk de laaggeletterdheid in Drenthe te voorkomen en te verminderen. Door zich als bondgenoot uit te spreken, geeft het WZA aan een actieve bijdrage daaraan te willen leveren vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
Zo hield het WZA in samenwerking met de GGD en het Taalhuis Assen op 4 september het mini-symposium ‘Taal maakt gezonder’ voor (Drentse) zorgverleners. De nadruk lag daarbij op het herkennen van laaggeletterdheid. Wat kan een zorgverlener doen als de patiënt niet zegt dat het moeite heeft om de informatie te begrijpen?

Schaamte

Adviseur patiëntcommunicatie Marijke Greijdanus weet dat er een groot taboe heerst op laaggeletterdheid. “Mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Terwijl juist kunnen lezen en schrijven een belangrijke rol speelt binnen gezondheidsvaardigheden. Ze missen de vaardigheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg en voelen zich vaker minder gezond dan niet-laaggeletterden.”

Tweeënhalf miljoen volwassenen

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Alleen al in Assen hebben naar schatting ruim 6500 (11%) volwassenen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Zij verbergen vaak dat ze grote moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit heeft grote gevolgen voor hun gezondheid en zelfredzaamheid. Het is vaak moeilijk om mee te komen in onze samenleving: online solliciteren, geldzaken regelen of bijvoorbeeld de dokter begrijpen.