Alle 28 SAZ-ziekenhuizen, waaronder ook het WZA, laten hun calamiteiten gezamenlijk onderzoeken door het Nivel. De uitkomsten daarvan moeten zorgen voor gezamenlijke leerpunten en nieuwe inzichten om de patiëntveiligheid verder te vergroten.


Sinds begin dit jaar deelt het WZA de calamiteitenrapportages samen met 27 andere regionale ziekenhuizen, verenigd in de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Het Nivel, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, gaat nu in samenwerking met de SAZ onderzoeken welke leerpunten en nieuwe inzichten worden gevonden na een integrale, ziekenhuisoverstijgende analyse van deze rapportages. Op deze manier moet een duurzame, betrouwbare werkwijze tot stand komen voor de analyse van calamiteiten op ziekenhuisoverstijgend niveau. 

Het onderzoek richt zich op vier thema’s: diagnostiek op de spoedeisende hulp (SEH), antistollingszorg, de vitaal bedreigde patiënt en medische technologie. Medio 2020 zijn de uitkomsten van het onderzoek te verwachten, waaronder vier factsheets met de concreet geleerde lessen over de thema’s. 

Ook ‘goede voorbeelden’ zijn inte​ressant

SAZ-bestuursvoorzitter Bert Kleinlugtenbeld is blij met deze volgende stap naar ziekenhuisoverstijgend samenwerken. ‘Het feit dat alle 28 ziekenhuizen aan dit onderzoek meedoen, laat zien dat we als SAZ-ziekenhuizen van elkaar willen leren en ons steeds willen blijven verbeteren. De samenwerking met het Nivel, de concrete aanpak en de te ontwikkelen factsheets per thema gaan ons daar goed bij helpenJuist ook de ‘goede voorbeelden’ vinden we interessant. Als we alleen blijven focussen op wat er fout gaat en op basis daarvan nieuwe processen en procedures ontwikkelen, kan het zo zijn dat er veranderingen komen in processen die juist wel goed waren.

Concrete aanknopingspunten voor vergroten van de patiëntveiligheid

Cordula Wagner, directeur van het Nivel, vult aan: ‘Door de open houding van de 28 SAZ-ziekenhuizen kunnen we onderzoek en praktijk op een goede manier verbinden. Het diepgaande onderzoek op de vier gekozen thema’s kan belangrijke aanknopingspunten opleveren voor het verder vergroten van de patiëntveiligheid. Geleerde lessen worden breed verspreid, zodat alle ziekenhuizen er gebruik van kunnen maken. Het onderzoek past goed binnen het onderzoeksdomein van Safety 4 Patiënts, het onderzoekscentrum van het Nivel en Amsterdam Public Health research institute (APH).’