Vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen doen we de komende tijd alleen spoedoperaties, semi-spoedoperaties, operaties bij patiënten met kanker en operaties bij kinderen. De meeste afspraken op poliklinieken gaan gewoon door.

Ook in het Noorden is het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen sterk toegenomen. In Drenthe is het aantal besmettingen met 80% gestegen Het gevolg daarvan is dat er meer ziekenhuisbedden nodig zijn voor Covid-patiënten, op de IC en op de verpleegafdelingen. In overleg met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding hebben we daarom besloten om de komende tijd in het WZA minder operaties te gaan doen.

Per patiënt bekijken we zorgvuldig of een operatie kan worden uitgesteld. Alleen (semi-)spoedoperaties (dat wil zeggen:  operaties die zo dringend zijn dat ze niet zes weken kunnen worden uitgesteld), operaties vanwege kanker en operaties bij kinderen gaan door.

Alle patiënten die de komende tijd een afspraak hebben voor een operatie, worden gebeld. Patiënten van wie de operatie niét doorgaat en patiënten van de operatie wél doorgaat, krijgen een telefoontje.  

Poliklinische afspraken: gaan door tenzij patiënt wordt gebeld

Veel patiënten vragen zich af of hun afspraak op de polikliniek wel doorgaat. Dat is gelukkig meestal het geval. Dit geldt voor de spreekuren en ook voor onderzoeken en behandelingen op de poliklinieken. Als een afspraak niet doorgaat, wordt een patiënt gebeld.