Nu het aantal coronapatiënten in het WZA daalt, gaan we vanaf dinsdag 28 april a.s. de planbare zorg weer opstarten. Dat doen we stapsgewijs. We willen namelijk voldoende ruimte houden voor de zorg voor coronapatiënten uit het Noorden.

Regionaal is afgesproken dat het UMCG de komende tijd samen met het Martini Ziekenhuis een relatief groter aantal corona-ic-patiënten behandelt en daarvoor extra capaciteit beschikbaar houdt. Dit is vooral voor coronapatiënten uit de rest van het land.

Een andere belangrijke reden om de reguliere zorg vooral geleidelijk op te starten is de veiligheid van onze patiënten en medewerkers. We willen voorkomen dat het té druk wordt in het ziekenhuis.

Ruimte voor andere zorg

De afgelopen periode hebben we helaas veel geplande operaties en afspraken moeten afzeggen. Spoedzorg en zorg voor patiënten met kanker kon gelukkig steeds doorgaan. Nu er minder coronapatiënten zijn, komt er meer ruimte voor andere zorg.

Onze medisch specialisten bekijken zorgvuldig welke patiënten snel gezien en geholpen moeten worden. Zij krijgen als eerste bericht. Alle poliklinieken starten geleidelijk op en er is een wekelijks afstemmingsmoment met de keten om de geleidelijkheid te bepalen. Belangrijk om te weten: het WZA neemt contact met u op over uw afspraak. U hoeft hier niet zelf achteraan te bellen.

We blijven, waar dat kan, volop gebruikmaken van de mogelijkheden voor een telefonisch consult of beeldbellen.

Veiligheid

Belangrijk om te weten is dat u veilig bent als u een afspraak in het ziekenhuis heeft. Daar zorgen wij voor. Hoe doen we dat? We namen eerder al maatregelen om lichamelijk contact zo veel mogelijk te beperken, zo schudden we bijvoorbeeld nog steeds geen handen. Ook de toegangscontrole in de triagetent blijft. Als er weer meer mensen naar het ziekenhuis komen, gaan we daarvoor de looproutes aanpassen. Ook zijn onze wachtkamers anders ingericht dan u gewend bent. Zo kunnen alle patiënten voldoende afstand tot elkaar houden. Daarnaast stellen wij u bij het maken van de afspraak al een aantal vragen over uw gezondheid.

Regionale afstemming

Het WZA werkt bij het opstarten van de reguliere zorg samen met de ziekenhuizen in de regio, met zorgverzekeraars, huisartsen en het Regionaal Overleg Acute Zorg. Meer hierover staat in dit bericht.

Neem bij klachten vooral contact op met uw huisarts of bel in geval van spoed 112.

 

 

Voor de duidelijkheid

Misschien hebt u gezien dat vrijdagochtend 24 april een bericht op RTV Noord en de NOS stond over het opschalen van de niet-planbare zorg, en dat in Drenthe geen coronapatiënten meer worden behandeld. Dit bericht was onjuist en hebben wij zo snel mogelijk laten rectificeren. 

De ziekenhuizen in Drenthe, en dus ook het WZA, blijven gewoon patiënten uit de regio met covid-19 opnemen, en we houden hiervoor ook ic-bedden beschikbaar. Meer hierover staat in dit bericht.