De maag-darm-leverartsen van het WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen) en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten werken sinds een half jaar intensief samen. Dat hebben zij eind 2019 geformaliseerd in een overeenkomst. Het doel van de samenwerking is om de MDL-zorg in Noord-Nederland te behouden en te verstevigen, waardoor patiënten beter en sneller worden geholpen.

Door de samenwerking tussen de beide ziekenhuizen worden de kennis en ervaring van de twee vakgroepen maag-darm-leverziekten (MDL) gebundeld. De patiënt profiteert hiervan. “Doordat één vast team complexe ingrepen vaker uitvoert, doet het meer ervaring op en neemt de kwaliteit van zorg toe”, vertelt dr. Vassilis Koussoulas, MDL-arts en medisch manager in Nij Smellinghe. “Zo behouden we de complexe zorg in de regio.”

Patiënten worden beter en sneller geholpen

De afgelopen maanden hebben de MDL-artsen uit Assen en Drachten ervaring opgedaan met de samenwerking. De ervaringen waren positief. “De collega’s van beide ziekenhuizen zijn enthousiast, omdat we in elkaars keuken kijken, ervaringen en expertise uitwisselen en de patiënt multidisciplinair bespreken en behandelen. Dit alles zorgt ervoor dat patiënten beter en sneller worden geholpen”, vertelt Frédérique Woltjer, zorgmanager bij Nij Smellinghe. “Een voorbeeld hiervan is dat een MDL-arts uit Drachten in ieder geval één dag per week in het WZA werkt om onderzoeken te doen. Daar waar nodig ondersteunt het MDL-personeel van de twee ziekenhuizen elkaar. Zo verkorten wij de wachttijden.”

Tekort aan MDL-artsen

Door de samenwerking kunnen de ziekenhuizen gemakkelijker nieuw gespecialiseerd personeel aan zich binden, en dat is hard nodig. Door vergrijzing komen ziekten van het spijsverteringskanaal namelijk meer voor. En door het darmkanker-bevolkingsonderzoek komen er vaker en eerder ziektes aan het licht. Ook zijn de diagnostische en therapeutische mogelijkheden op MDL-gebied gegroeid. De hoeveelheid werk voor gespecialiseerd personeel neemt door dit alles gestaag toe en er is een tekort aan MDL-artsen. Zo zijn er binnen de vakgroepen in Assen en Drachten momenteel drie vacatures.
“Een grotere vakgroep is voor een arts interessanter”, legt MDL-arts Jan Mark Götz van het WZA uit. “Het geeft een arts meer mogelijkheden om zich te specialiseren en expertise op te bouwen. Het blijven daarnaast wel kleinschalige ziekenhuizen, met de bijbehorende voordelen zoals persoonlijk, laagdrempelig en flexibel werken. Tegelijkertijd zorgen we er nu voor dat we binnen de vakgroep de schaal vergroten en meer deskundigheid kunnen aanbieden.”

Het jaar 2020 wordt gebruikt voor een geleidelijke uitwerking van de gemaakte afspraken.

overeenkomst MDL ondertekend

V.l.n.r. Vassilis Koussoulas (MDL-arts Nij Smellinghe), Frédérique Woltjer (zorgmanager Nij Smellinghe), Roberta Manzat (MDL-arts WZA, Jan Mark Götz (MDL-arts WZA), Michiel Menkveld (manager zorg WZA)