Het WZA zet alles op alles om de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo veel mogelijk te vertragen en buiten de deur te houden. Wat hebben we de afgelopen weken zoal gedaan?

Het meest in het oog springend is natuurlijk de grote tent die maandag 16 maart bij de hoofdingang is gezet. In deze tent stellen wij alle patiënten en bezoekers enkele gezondheidsvragen voordat zij het WZA-gebouw in gaan. Ook nemen wij de lichaamstemperatuur op. Wie geen klachten heeft die met het nieuwe coronavirus te maken kunnen hebben, mag naar zijn afspraak of bezoek in het WZA. Wie wél klachten heeft, vragen wij naar huis te gaan en thuis telefonisch contact op te nemen met de poli waar hij/zij een afspraak heeft.

Opnames en afspraken

Om ervoor te zorgen dat er genoeg personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen en bedden beschikbaar blijven, hebben de ziekenhuizen in Noord-Nederland (dus ook het WZA) met elkaar afgesproken om veel niet-spoedeisende operaties uit te stellen. Ook proberen we afspraken op de polikliniek zo veel mogelijk telefonisch te doen of te verzetten. Daarvoor bellen wij de mensen op. Patiënten hoeven dus niet zelf met ons te bellen. Als zij niets van ons horen, gaat hun afspraak of operatie gewoon door.

Maatregelen voor bezoekers

De bezoekregels zijn verder flink aangescherpt. Zo is er nog maar één keer bezoekuur (alleen ’s avonds) en mag elke patiënt maar één bezoeker per dag ontvangen. Het restaurant en de koffiecorner zijn gesloten. Hiermee volgen we het landelijke beleid van de minister-president. Verder zijn alle voorlichtingsavonden en -bijeenkomsten afgezegd of verplaatst. Op de pagina www.wza.nl/corona staan alle maatregelen die we getroffen hebben voor onze patiënten en bezoekers.

Medewerkers

Ook onze medewerkers merken natuurlijk van alles van deze bijzondere situatie.
We zijn heel goed voorbereid, en de protocollen en afspraken zijn voor iedereen helder. Iedereen heeft heel duidelijke instructies gekregen hoe te handelen als een patiënt met COVID-19 zich meldt. Verder is het al enige tijd niet meer toegestaan om in groepen bij elkaar komen om te vergaderen, behalve als dit strikt noodzakelijk is voor de patiëntenzorg of voor de bedrijfsvoering. Ook werkbezoeken, symposia, trainingen en scholing zijn tot nader order uitgesteld. We sluiten aan bij het landelijke beleid door medewerkers zo veel mogelijk thuis te laten werken − dat kan natuurlijk alleen bij kantoorpersoneel. Dagelijks komt een crisisbeleidsteam bij elkaar om de actuele ontwikkelingen te bespreken en ons beleid daarop af te stemmen. Onze medewerkers worden hiervan via het intranet continu op de hoogte gehouden.

Op dit moment nog geen corona-patiënten

Op dit moment liggen er in het WZA nog geen patiënten die besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Wanneer dat wel gebeurt, is het WZA hier goed op voorbereid. We hebben heldere afspraken (protocollen) en onze medewerkers hebben met deze protocollen geoefend. We hebben acht isolatiekamers waarin we (mogelijk) besmette patiënten in strenge isolatie kunnen verplegen. We hebben beschermende materialen (mondkapjes, spatbrillen, enzovoort) en vooral: we hebben de kennis in huis van artsen-microbioloog en deskundigen infectiepreventie.

Verkoudheidsklachten? Kom niet naar het ziekenhuis

Op deze plaats doen wij nogmaals een dringend beroep op iedereen: blijf thuis als u verkoudheidsklachten hebt. Zelfs als die klachten nog maar heel licht/mild zijn.

U mag niet naar het WZA komen als u: 

  • koorts hebt (meer dan 38°)
  • of hoest
  • of verkouden/kortademig bent
  • of uit een besmet gebied komt

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze bijzondere periode.

Telefoonlijnen overbelast

Doordat er veel meer telefonische consulten en spreekuren zijn, en er ook van buitenaf veel gebeld wordt i.v.m. vragen rond corona, zijn onze telefoonlijnen op sommige momenten wat overbelast. Het kan zijn dat u hier hinder van ondervindt. 

We willen u vragen om het later nog eens te proberen. Ondertussen werken wij aan een oplossing.

Bedankt voor uw begrip!

 

corona toegangscontrole _ de tent

Meer weten? 

Op deze speciale coronapagina staan alle maatregelen die we getroffen hebben voor patiënten en bezoekers. Ook leest u de antwoorden op veelgestelde algemene vragen, en vragen die patiënten kunnen hebben rond zwangerschap en bevalling.

Voor verwijzers en huisartsen staat informatie over onze actuele werkwijze op deze zelfde pagina.

 

corona toegangscontrole_entree