Het WZA kan Covid-patiënten voortaan intensievere zorg bieden op de 'gewone' verpleegafdeling. Zo hoeven ze minder snel of misschien zelfs helemaal niet naar IC.

In Noord-Nederland blijft het aantal Covid-besmettingen helaas onverminderd hoog. Er komen daardoor ook nog steeds erg veel Covid-patiënten naar het WZA. Al deze patiënten hebben zuurstof nodig om minder benauwd te zijn. Als de benauwdheid té erg wordt, moeten ze zelfs naar de Intensive Care (IC) om beademd te worden. Omdat we in heel Nederland steeds meer in de knel komen met het beschikbare aantal IC-bedden, is het zaak dat Covid-patiënten zo lang mogelijk op de ‘gewone’ verpleegafdeling kunnen blijven, mét de mogelijkheid tot intensieve zorg.

Code zwart

Het WZA heeft nu de mogelijkheid gecreëerd om deze patiënten intensievere zorg te kunnen bieden op de verpleegafdeling. Dat doen we met een apparaat om zuurstof onder hoge druk toe te dienen, in combinatie met de aanschaf van een systeem om de vitale functies continu te bewaken.
Door deze ondersteuning kunnen we Covid-patiënten nog beter helpen. Patiënten hoeven vanaf de verpleegafdeling minder snel of misschien zelfs helemaal niet naar IC, én patiënten die weer herstellende zijn kunnen sneller van de IC af om op de cohort-afdeling verder verpleegd te worden. Op die manier kunnen we langer toe met de bestaande IC-capaciteit en hopen we code zwart af te kunnen wenden.

Ook als de Covid-crisis voorbij is, blijven we deze combinatie van beide apparaten zeker gebruiken, zodat we deze intensieve zorg op de verpleegafdeling kunnen blijven leveren.

Pluim

Een pluim voor onze medewerkers, die er gezamenlijk met keihard werken voor gezorgd hebben dat de bewakingsapparaten in heel korte tijd aangeschaft, geïnstalleerd, ingeregeld, getest, gekeurd en in werking konden zijn, inclusief de noodzakelijke trainingen om ermee te leren werken.

Verpleegkundige bij denieuwe bewakingsmonitor