Afgelopen zaterdag heeft het NRC een ingezonden brief geplaatst van een intensivist van het WZA, Harald Faber. Hij uit daarin – op persoonlijke titel – zijn zorgen over het toenemende aantal besmettingen en de aankomende derde golf. Zijn voorstel is om de 60- tot 80-jarigen zoveel mogelijk af te zonderen zolang ze niet gevaccineerd zijn.

Dat riep uiteenlopende reacties op. Van positieve uit voornamelijk de medische hoek, tot behoorlijk negatieve op Facebook. De discussie is in elk geval op gang gekomen. Ook als raad van bestuur hebben we meermalen onze bezorgdheid over de naderende derde golf gedeeld. ​

Waarom deze leeftijdsgroep?
Faber legt uit dat vooral 60- tot 80-jarigen op de IC terechtkomen. Het ligt voor hem het meest voor de hand om ervoor te zorgen dat díé leeftijdsgroep dan ook zo min mogelijk besmet raakt. Natuurlijk moet iedereen besmettingen zien te voorkomen. Alle leeftijdsgroepen. Want we zien dat de IC’s bijna vol zijn. Dat het steeds moeilijker wordt personeel in te zetten. We weten ook dat nog niet iedereen gevaccineerd is.
Als intensivist noemt Faber deze specifieke leeftijdsgroep, omdat hij juist díé patiënten op de IC ziet.

Besmettingen voorkómen
Besmettingen voorkomen dus. En dat doen we met z'n allen al zoveel mogelijk. Maar… de Britse variant is besmettelijker… niet alle symptomen zijn 'typisch Covid-19'. 
Daarom: laten we nog meer proberen zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen. Door ons aan de basisregels te houden die we kunnen dromen maar die steeds minder vanzelfsprekend lijken te worden. Door te vaccineren. Afgelopen weekend vaccineerden de ziekenhuizen in Nederland al een grote groep kwetsbare patiënten. We zijn heel blij dat een deel van het ziekenhuispersoneel eerder gevaccineerd kan worden, maar het liefst zagen we natuurlijk iedereen gevaccineerd.

Maatregelen aanscherpen
Het wordt spannend de komende tijd. Kunnen we ‘code zwart’ voorkomen? Zullen we nooit hoeven te zeggen: er is geen plek meer? Daarom benadrukken we nogmaals de maatregelen: we doen – als het even kan – een (controle-)afspraak met patiënten telefonisch of via beeldbellen. We vragen patiënten nadrukkelijk zoveel mogelijk alleen te komen.  
Laten we ons dus allemaal aan de maatregelen blijven houden. Nog strikter dan we misschien al deden. 

Intensief jaar
De zorg heeft een intensief jaar achter de rug. Iedere zorgmedewerker heeft op zijn of haar manier z'n beste beentje voorgezet. Niet één keer of twee keer, maar ontelbare keren. Terwijl onze leefwereld steeds kleiner is geworden, is ons zorghart nog groter geworden. Het zijn de laatste loodjes, het is nu een kwestie van volhouden. We hebben het afgelopen jaar laten zien, dat we het kunnen! Met elkaar en voor elkaar!

Paul van der Wijk, voorzitter raad van bestuur

Hans Mulder, lid raad van bestuur