Veilig mailen

In het WZA gaan we zorgvuldig om met de gegevens van een patiënt. Daarom:

Gebruiken we Veilig mailen als we patiëntgegevens per mail moeten versturen.

De letters voor het puzzelwoord zijn: B  S  W

Ga ook op zoek naar de vier andere QR-codes, verzamel alle letters en raad het puzzelwoord.

Stuur je oplossing uiterlijk 19 oktober naar jan.metselaar@wza.nl o.v.v. 'puzzel'.