Het secretariaat raad van bestuur van het WZA ontvangt erg veel verzoeken om mee te werken aan onderzoeken van studenten en scholieren. Zelfs zo veel, dat we hebben besloten alleen nog mee te werken aan onderzoeken uit Noord-Nederland.

Als u een vragenlijst hebt opgesteld die u wilt laten invullen door iemand uit het WZA, zoek dan precies uit aan welke persoon/personen of welke afdeling/polikliniek u deze wilt sturen. Kijk daarvoor in de lijst met telefoonnummers en e-mailadressen van de poliklinieken of bel het algemene telefoonnummer van het WZA om via die weg informatie in te winnen.