Medisch specialisten en datawetenschappers gaan kunstmatige intelligentie inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Dat betekent ze computers en apparaten gaan gebruiken – het zogenoemde machine learning – om erachter te komen welke behandeling bij welke patiënt het beste werkt. Zo willen ze ook voorspellen hoe de ziekte verloopt bij patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Ook het WZA gaat meedoen aan dit onderzoek.

Het doel van het onderzoek is om beter in te schatten welke behandelingen en welke zorgcapaciteit nodig is. Voor dit onderzoek komen de gegevens beschikbaar die ziekenhuizen toch al registreren bij de behandeling van coronapatiënten. Het WZA zal gegevens aanleveren van coronapatiënten die hier zijn behandeld.

‘Alle Nederlandse ziekenhuizen en de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) worden betrokken’, vertelt prof. dr. Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). ‘Amsterdam UMC coördineert dit initiatief samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en het Maastricht UMC+ en er wordt samengewerkt met datawetenschappers uit bedrijfsleven en hoger onderwijs.’

Privacy
De benodigde gegevens worden ‘gepseudonimiseerd’. Dat wil zeggen dat het risico minimaal is dat specifieke patiënten herkend worden. In deze uitzonderlijke crisissituatie is geen toestemming van de patiënt of zijn naasten nodig om de gegevens te gebruiken. Dat is vanwege het belang voor de volksgezondheid. Omdat patiënten vaak te ziek zijn om toestemming te geven en om de behandelaars, patiënten en hun dierbaren niet nog meer te belasten.

Als patiënt of naaste kunt u bezwaar maken bij de ombudsfunctionaris van het WZA (ombudsfunctionaris@wza.nl of (0592) 32 56 24) . Dan worden de gegevens niet gebruikt.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat dit onderzoek geen extra werk oplevert voor de medisch specialisten die direct betrokken zijn bij de behandeling van coronapatiënten. ‘Veel data van de intensive care behandeling worden automatisch verzameld via het elektronisch patiëntendossier’, vertelt intensivist Dr. Paul Elbers van Amsterdam UMC. ‘Veel andere zorgprofessionals en datawetenschappers zetten zich graag in bij het verzamelen en analyseren van de gegevens. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen.’