Brenda Veltink
Receptionist
Juliëtte
Bezoeker
 

Jaarverslag 2016: “Goed maar intensief jaar”

“2016 was een goed maar intensief jaar”, aldus bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen in het voorwoord van het jaarverslag van het WZA, dat eind mei definitief werd. Het jaarverslag biedt een overzicht van onze activiteiten en prestaties in 2016.

In zijn voorwoord haalt Boudewijn Ponsioen diverse grotere en kleinere hoogtepunten aan die in 2016 werden bereikt, zoals goedkeuring van het masterplan Huisvesting, keurmerken die werden behaald, samenwerking Intensive Care-afdelingen van het WZA en het Martini, en de mooie resultaten als het gaat om innovatie en verbetering van de zorg in het Asser ziekenhuis. Bovendien werd een goed financieel resultaat behaald.

Volwaardig basisziekenhuis

In de Strategische Koers 2015-2017 sprak het WZA de ambitie uit om een volwaardig basisziekenhuis te blijven voor de inwoners van Assen en omgeving. Ook in 2016 vormde dit koersdocument het vertrekpunt voor ons beleid. In 2016 hebben we diverse belangrijke keuzes gemaakt die deze ambitie ondersteunen. Allereerst natuurlijk het 'ja' van de raad van toezicht tegen het masterplan Huisvestingsplan van het WZA. De komende jaren investeert het WZA 60 miljoen euro in renovatie en uitbreiding van het pand, ict en de aanschaf van medische apparatuur. Dat het WZA vertrouwen heeft in de toekomst blijkt ook uit het feit dat het ziekenhuis na meer dan 25 jaar een andere huisstijl krijgt. Het nieuwe gezicht heeft een warme en moderne uitstraling en past bij de kernwaarden persoonlijk, helder en verbonden.

Financieel resultaat

In het jaarverslag valt te lezen dat het WZA vorig jaar 5,8 miljoen euro winst heeft geboekt. De stijging in 2016 komt vooral door eenmalige meevallers.  Zo is
er sprake van een eenmalige post van € 3,1 miljoen die samenhangt met de
definitieve afwikkeling van de tot en met 2011 geldende functiegerichte
bekostiging en viel er vorig jaar 1,4 miljoen euro vrij die was gereserveerd voor een reorganisatie. Zonder deze meevallers zou het WZA ongeveer hetzelfde resultaat hebben behaald als het jaar ervoor (1,9 miljoen euro winst).

Online in te zien

U kunt het online verslag lezen via deze link: https://jaarverslagwza.sites.kirra.nl/.


Terug naar nieuwsoverzicht