Patiëntervaringsonderzoek 2017 van start

Om de ervaringen van onze patiënten met ons ziekenhuis te meten, gebruiken wij de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z). Half november 2017 krijgen hiervoor 5500 patiënten een brief van onderzoeksbureau Mediquest.

Onderzoeksbureau Mediquest voert voor ons de CQI-Z uit. Dit bureau vraagt ieder jaar rond november/december steekproefsgewijs 5500 patiënten na een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek om hun ervaringen via een digitale vragenlijst in te vullen. Vragen kunnen onder meer gaan over medische deskundigheid, informatieverstrekking, de gang van zaken rondom opname en ontslag en over de bejegening.

Hoe werkt het?

Als u bent geselecteerd om aan het onderzoek mee te doen, krijgt u een unieke inlogcode waarmee u thuis de vragenlijst kunt openen en invullen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan ontvangt u een papieren vragenlijst om in te vullen en te retourneren.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

  • Voor ons ziekenhuis is het zeer waardevol om te weten hoe wij in de ogen van onze patiënten 'presteren'. Zo kunnen we van u leren en verbeteringen doorvoeren waar u als patiënt behoefte aan hebt.
  • De uitkomsten worden gepubliceerd op de website van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.
  • Met de verbeterpunten die uit het onderzoek komen, gaan wij actief aan de slag. Door deel te nemen helpt u ons dus om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Meer weten?

Dit zijn de meestgestelde vragen over het onderzoek. Bekijk ook het filmpje hierover.


Terug naar nieuwsoverzicht