Ontwikkeling ‘spoedplein’ in Assen

De Spoedeisendehulpafdeling (SEH) van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en de Huisartsenspoedpost (HASP) gaan nauwer samenwerken. Daartoe hebben beide partijen een intentieverklaring ondertekend. Het is de bedoeling dat zij een gezamenlijk spoedplein ontwikkelen waarbij de patiënt bij één loket terecht kan. Een betere afstemming tussen SEH en de HASP moet onder meer leiden tot kortere wachttijden voor de patiënt.

Het zorglandschap verandert, de patiënt wordt mondiger, de politiek en zorgverzekeraars stellen andere en hogere eisen. Dit alles maakt dat HASP en Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) toe zijn aan een volgende stap waarin de bestaande samenwerking verder wordt geïntensiveerd. Bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen van het WZA: “Het masterplan Huisvesting van het WZA biedt kansen om samen vast te stellen waar de bedrijfsvoering efficiënter en doelmatiger kan, waar beide partijen nog betere onderlinge afstemming kunnen bereiken en waar we de patiëntenzorg naar nog hogere kwaliteit kunnen tillen.”

Eén keer wachttijd

Voor de patiënt betekent het nieuwe spoedplein bijvoorbeeld dat hij maar één keer een uitleg hoeft te geven van de klacht en (afhankelijk van de klacht) maar één keer een wachttijd heeft in plaats van eerst bij de HASP en vervolgens nog een keer bij de SEH. Het is daarnaast de bedoeling om te komen tot minder administratieve handelingen voor de professional bij de overdracht en een eenduidige 24/7 triage (het beoordelen van patiënten om de urgentie vast te stellen).

Afgestemd op wensen patiënt

Vertrekkend bestuurder Maarten Stuker van de Centrale Huisartsendienst Drenthe benadrukt dat de Asser huisartsen al jaren een goede relatie hebben met de SEH-artsen van het WZA. “We doen al veel samen; dit gaan we de komende tijd nog intensiveren. Het uiteindelijke doel is een vergaande samenwerking, met een gestroomlijnd zorgproces dat op de wensen van de patiënt is afgestemd.” De komende tijd werkt een gezamenlijke werkgroep de visie en processen uit. Pas daarna kan het nieuwe spoedplein fysiek ingericht worden. De planning daarvan hangt nauw samen met de uitvoering van het masterplan Huisvesting van het WZA.

Ondertekening WZA En CHD 1200x 900


Terug naar nieuwsoverzicht