Brenda Veltink
Receptionist
Juliëtte
Bezoeker
 

Hartverwarmende wensen op de wensboom

Weet u het nog? De wensboom die in het WZA hing voor Wereldkankerdag op 4 februari jl.? Wij riepen patiënten en bezoekers op om hun wensen op de boom te plakken. Maar liefst 49 mensen plakten hun wens.

Veel van deze wensen bevatten hartverwarmende en bemoedigde woorden voor een familielid, een vriend(in) of een kennis. Wat fijn dat er wordt meegeleefd met de patiënten en naasten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken!

Maar naast persoonlijke wensen is er ook een aantal wensen voor het WZA genoteerd. Daarvan noemen we er hieronder vier, plus onze reactie hierop. 

Wens 1:

"Ik hoop dat het WZA zich blijft inzetten voor de (mamma) zorg". Dat is mooi gezegd en dit is waar het WZA zich zeker voor blijft inzetten. Goede zorg en goede zorg voor mensen met borstkanker en hun naasten!

 

Wens 2:

"Oncologische revalidatie verdient veel lof". Helemaal waar! We realiseren ons dat dit een belangrijk onderdeel van de zorg is. Dat dit ook gewaardeerd wordt door patiënten en bezoekers doet ons goed. Hartelijk dank hiervoor!

 

Wens 3:

"Ik wens dat iedereen hier met plezier blijft werken". Dit vinden we belangrijk en verdient blijvende aandacht. We delen de mening dat als WZA goed voor zijn personeel zorgt, het personeel ook goed voor patiënten en hun naasten kan zorgen. Daarom zorgt het WZA voor goede arbeidsvoorwaarden, en bieden wij onze medewerkers voldoende bijscholing en uitdaging. Maar wij zetten bijvoorbeeld ook in op nauwe (multidisciplinaire) samenwerking, wat voor goede diagnostiek en behandeling van patiënten met kanker van groot belang is.

 

Wens 4:

“Ik hoop dat de onderzoeken snel duidelijkheid bieden over de oorzaken en een passende behandeling”. We begrijpen heel goed dat het van belang is om snel zekerheid te krijgen over wat er aan de hand is en hoe een eventuele behandeling eruit zal zien. Daarom doen we ons best om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De korte lijnen tussen zorgprofessionals dragen hieraan bij. Maar de frequente multidisciplinaire overleggen waarin alle relevante kennis en ervaring over de zorg voor kankerpatiënten samenkomt om snel een zo goed mogelijk advies aan de patiënt te kunnen geven over vervolg diagnostiek en behandeling.

 

We willen u hartelijk bedanken voor al deze mooie wensen! Mogen ze tot steun zijn voor uw familie, vrienden en kennissen. We nodigen u van harte uit deze wensen - ook nu de wensboom er niet meer staat - te blijven benoemen bij degenen die dit nodig hebben.

 

Boom Met Blaadjes 1200x 900

Terug naar nieuwsoverzicht