Edwin Muller
SEH-arts
Marjolein
Patiënt
 

Alcoholpoli voor jongeren

Het WZA heeft een speciale polikliniek voor jongeren tot achttien jaar die op de Spoedeisende Hulp komen vanwege een alco­holvergiftiging of met letsel waarbij alcoholgebruik in het spel is.

Als er sprake is van een alcoholvergiftiging waarbij het niet nodig is om een infuus met glucose (bloedsuikers) toe te dienen, is een observatie van enkele uren op de Spoed­eisende Hulp meestal voldoende. Bij een alcoholvergiftiging waarbij wel een infuus wordt toegediend, volgt een opname op de kinder- en jeugdafdeling.

Vragen?

• afdeling Medisch maatschappelijk werk, bereikbaar op
(0592) 32 53 68 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur of per e-mail op mmw@wza.nl
• polikliniek Kindergeneeskunde, bereikbaar op
(0592) 32 52 30 op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur of per e-mail op kindergeneeskunde@wza.nl
• polikliniek Psychologie, bereikbaar op (0592) 32 52 81 op
werkdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur

 


 

Medewerkers

     

    Contact

    Bereikbaarheid

    werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur