Chirurgisch Dagcentrum

Dezelfde dag weer naar huis

Er is in het ziekenhuis een speciale afdeling voor patiënten die vanwege een kleine operatie worden opgenomen en dezelfde dag weer naar huis gaan. Dit wordt het Chirurgisch Dagcentrum genoemd.

In de korte tijd dat u hier bent, krijgt u de zorg die nodig is om goed te herstellen van de operatie. U mag pas naar huis, als u zich fit genoeg voelt. In ieder geval moet u weer kunnen plassen en eten. Voor uw vertrek krijgt u een broodmaaltijd.

De afdeling gaat om 20.00 uur dicht. Als u zich op dat moment nog niet goed genoeg voelt om naar huis te kunnen, gaat u naar een andere afdeling.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder Dagopname (Chirurgisch Dagcentrum).

Goede nazorg

Voordat u weer naar huis gaat, krijgt u adviezen over wat u wel en niet moet doen om zo goed en zo snel mogelijk te herstellen. Er wordt bijvoorbeeld verteld hoe u uw wond het beste kunt verzorgen, wanneer u rust moet nemen en wanneer u uw gezone werkzaamheden weer kunt oppakken.

CDC

Afhankelijk van de soort operatie krijgt u een bed of een comfortabele stoel.

CDC 2

 

 


 

Medewerkers

     

    Contact

    •  (0592) 32 55 20

    Bereikbaarheid

    7.00 en 20.00 uur