Jerry
Patiënt
Brigitte
Patiënt
Wilma Andringa
Medisch assist. fertiliteitskliniek
 

Fertiliteitskliniek MCW

De fertiliteitskliniek (ook wel: vruchtbaarheidskliniek) in het Medisch Centrum Wilhelmina is een initiatief van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen in samenwerking met de maatschap van gynaecologen van het WZA. Deze maatschap staat hoog aangeschreven, met name op het gebied van fertiliteit en dat zorgt voor een grote patiëntenstroom.

Een onderzoek onder fertiliteitspatiënten van het WZA leert dat de tevredenheidsscore van deze patiënten bijzonder hoog is, ook vergeleken met andere ziekenhuizen. Maar uit het onderzoek bleek ook dat de behandelingen als belastend worden ervaren. Patiënten moeten er vaak voor naar het ziekenhuis en dat heeft bijvoorbeeld consequenties voor het werk. Bovendien zitten deze patiënten vaak in een wachtkamer samen met zwangere patiënten. Dit wordt als confronterend en belastend ervaren.

Vandaar dat is besloten om een fertiliteitskliniek buiten het ziekenhuis te starten, met andere toegangstijden. De fertiliteitskliniek is gevestigd in het Medisch Centrum Wilhelmina aan de Borgstee 17 in Assen. U kunt er op werkdagen iedere ochtend terecht van 07.30 uur tot 11.30 uur.

Eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak hebt u een verwijzing nodig. Deze kan uw huisarts of specialist faxen naar de poli Gynaecologie (0592) 32 52 72 van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. U krijgt vervolgens een uitnodiging voor een afspraak thuisgestuurd.


Logo mcw


 

Medewerkers

  • Glas Maarten
  • Sluijmer Alexander
 

Contact

  •  (0592) 34 00 53 (MCW)

Bereikbaarheid

Afsprk maken MCW: 7.30 - 12.00 uur
Locatie: Medisch Centrum Wilhelmina, Borgstee 17,
9403 TS Assen.

 

Meer informatie