Gina Rutten
Voedingsassistente
Joke Louwes
Voedingsassistente
 

Geestelijke verzorging

Een opname in een ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Het betekent vaak: op jezelf teruggeworpen worden en plotseling afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Gedachten en vragen kunnen opkomen die de kern van het leven raken.
De geestelijk verzorger van het WZA, mw. P. de Kruijf, is vertrouwd met deze vragen naar zin en zingeving. Ze kent de gang van zaken in het ziekenhuis en biedt u en uw familie begeleiding en ondersteuning aan. Daarbij kunnen bronnen benoemd worden die houvast en steun geven kunnen geven. Een persoonlijke levensovertuiging of religie kan zo'n bron zijn. De geestelijk verzorger is beschikbaar voor alle patiënten, ongeacht hun levensovertuiging.
De geestelijk verzorger kan op verzoek ook contact leggen met een andere geestelijk verzorger zoals predikant, imam of een humanistisch geestelijk verzorger.

Stervensbegeleiding

Patiënten en hun naasten kunnen, ook als het gaat om begeleiding rondom het sterven, altijd een beroep doen op de geestelijk verzorger. Rituelen als een ziekenzegen of gebed kunnen troost , bemoediging en rust geven rond het moment van afscheid. Bij een verzoek om het sacrament der zieken kan de geestelijk verzorger de parochiepriester pastoor K. Tolboom uit Assen inschakelen. Op iedere verpleegafdeling ligt het boekje Waken en Wachten. Dit boekje met gedichten kan een steun zijn als u waakt bij een dierbare die aan het sterven is.


 

Medewerkers