Marieke
Patiënt
Frederik Schuur
Gipsverbandmeester
Annet van Warners
Gipsverbandmeester
 

Gipsverbandmeesters

Als u vanwege een botbreuk of iets anders een gipsverband of een spalk nodig hebt, wordt u door de specialist doorverwezen naar de gipsverbandmeester. In verband met spoedgevallen is er op alle dagen een gipsverbandmeester in het WZA aanwezig.

Zeer ervaren

Het WZA beschikt over een aantal zeer ervaren gipsverbandmeesters. Deze mensen zijn specialisten in de niet-operatieve (na)behandeling van fracturen, peesletsels en ernstige verstuikingen. Zij hebben op dit gebied van de ongevalschirurgie een vergelijkbare kennis en ervaring als onze chirurgen met aandachtsgebied traumatologie. Tijdens de gipspolikliniek verzorgen zij dan ook de patiënten die letsels hebben opgelopen van het steun- en bewegingsapparaat.

Nabehandeling

Zo kan het zijn dat u na een eerste behandeling op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), of na een operatie, een controleafspraak krijgt op de gipspoli en wordt uitbehandeld door de gipsmeesters. Deze nabehandeling gebeurt steeds onder scherpe supervisie van onze traumachirurgen, die worden geconsulteerd als daar aanleiding toe is.

Braces en gipsverbanden

De gipsverbandmeesters spelen een belangrijke rol bij het aanmeten van braces en het aanleggen en wisselen van van gipsverbanden. Ook zijn zij nauw betrokken bij onze fotobespreking, die iedere ochtend wordt gehouden op de SEH met chirurgen, radiologen, spoedartsen en coassistenten, en participeren zij in onze traumabespreking met de orthopeden.

Wat is een botbreuk?

Als u wilt weten wat een botbreuk eigenlijk is, kunt u het onderstaande filmpje bekijken:

Error parsing XSLT file: \xslt\VideoEmbed.xslt