Roelien
Bezoeker
Wouter
Patiënt
Jeanet Kuiper
IC-verpleegkundige
 

Hartbewaking

Op de afdeling Hartbewaking worden patiënten opgenomen die speciale zorg nodig hebben omdat de functie van het hart verstoord is door bijvoorbeeld een hartinfarct of hartritme-stoornissen.

Om uw toestand zo goed mogelijk te bewaken, worden onder andere uw hartritme, bloeddruk en ademhaling regelmatig geregistreerd.

Als extra zorg niet meer noodzakelijk is, wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling.

Algemene informatie over een opname in het WZA vindt u onder Opname.

Specifieke informatie vindt u in de patiëntenfolder Uw verblijf op de afdeling Cardiologie.

Contactpersoon

Voor uzelf en voor ons is het prettig wanneer één persoon uit uw familie- of kennissenkring contactpersoon is. Deze persoon fungeert tijdens de opname als aanspreekpunt voor informatie, advies en voorlichting van artsen en verpleegkundigen. Hij of zij kan uw naasten inlichten en het bezoek regelen.

Meer informatie voor contactpersonen vindt u hier.

 

 


 

Medewerkers

  • Pentinga Milou
  • Roosmalen Radboud van
 

Contact

  •  (0592) 32 55 70 (afdeling Hartbewaking) / (0592) 32 55 35 (afdeling C2)