Adriaan Holm
KNO-arts
Ton
Patiënt
 

Slaapkliniek Noord-Nederland

Slaap. We kunnen niet zonder. Al na een paar onderbroken nachten gaat ons concentratie- en reactievermogen achteruit. Als onze nachtrust langere tijd te wensen overlaat, kan dat tot ernstige gezondheids-problemen leiden. In dat geval kan het zinvol zijn om een bezoek te brengen aan Slaapkliniek Noord-Nederland.

Slaapkliniek Noord-Nederland is er voor al uw slaapproblemen, zoals:

  • snurken
  • ademstops
  • spierkrampen in de benen
  • moeite met inslapen of doorslapen
  • slaapstoornissen bij hartfalen

Team van specialisten

Slaapkliniek Noord-Nederland is een uniek samenwerkingsverband van ten minste zeven specialismen: keel-neus-oorheelkunde (KNO), longgeneeskunde, neurologie, mondkaakchirurgie, cardiologie, medische psychologie en anesthesiologie. Elk van deze specialismen heeft zijn eigen deskundigheid op het gebied van slaapproblemen. Bij het onderzoek naar de oorzaak van uw slaapprobleem en het bepalen van de juiste behandeling vindt overleg plaats door de betrokken specialisten. Binnen een redelijke termijn kunnen zij een goed beeld krijgen van uw slaapprobleem en vaststellen wat voor u een passende behandelmogelijkheid is.

Eerste bezoek

Bij uw eerste afspraak hebt u een intakegesprek met een verpleegkundige van de slaapkliniek. Mede aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst probeert zij zich een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw slaapproblemen.

Vervolgens hebt u een afspraak met de KNO-arts. Deze inspecteert uw hoofd-halsgebied en de bovenste luchtweg om te weten of er afwijkingen zijn die een rol kunnen spelen bij uw slaapproblemen.

Op basis van de uitkomsten van het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek stelt de KNO-arts vast welke vervolgonderzoeken voor u van belang zijn.

OSAS

Om een indruk te krijgen van de oorzaak van uw slaapprobleem, is vrijwel altijd een slaaponderzoek (slaapregistratie) nodig. Het type slaaponderzoek kan variëren afhankelijk van het onderliggende probleem. Aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken kan worden vastgesteld of u last hebt van OSAS (obstructief slaapapneu syndroom) of een vernauwing in de bovenste luchtweg (UARS).

Er is sprake van OSAS, als u meer dan vijf keer per nacht een ademstilstand (apneu) hebt. Als blijkt dat u lijdt aan OSAS, kan de longarts u een CPAP voorschrijven: een masker met een pomp die ervoor zorgen dat u ’s nachts gewoon kunt doorademen.

Snurken

Een veel voorkomend probleem is snurken (met of zonder OSAS). Tijdens aanvullende slaaponderzoeken kan de KNO-arts beoordelen wat daarvan de oorzaak is. Vaak is er sprake van een vernauwing in de bovenste luchtweg. Om meer ruimte te maken, kan een operatie in de neus of keel nodig zijn.

Soms is een snurkbeugel een goede oplossing. Deze zorgt ervoor dat de onderkaak en de tong wat naar voren komen te staan. Daardoor is er meer ruimte voor de ademweg en wordt het snurken minder. De mondkaakchirurg onderzoekt of u in aanmerking komt voor een snurkbeugel. Hierbij wordt gekeken of uw gebit geschikt is voor het dragen van een beugel en of het geen negatieve invloed heeft op uw kaakgewricht.

Rusteloze benen

Als u uit uw slaap wordt gehouden doordat u last hebt van kramp of schokken in uw benen, kunt u terecht bij de neuroloog. Deze is ook deskundig op het gebied van zeldzame aandoeningen zoals narcolepsie, een ziekte waarbij iemand overdag abnormaal slaperig is.

Moeite met inslapen en doorslapen

Als u moeilijk inslaapt of u wordt snel weer wakker zonder dat u ademhalings-problemen hebt of neurologische klachten, kan een gesprek met een medisch psycholoog nuttig zijn. Deze bekijkt samen met u hoe uw slaap- waakritme er uitziet en geeft adviezen om hier verbetering in te brengen.

Hartfalen

Veel mensen met hartfalen krijgen te maken met slaapproblemen. Ook het omgekeerde geldt: iemand met slaapproblemen heeft een verhoogd risico op een hartziekte. Om die reden is ook vaak een cardioloog betrokken bij de beoordeling van uw slaapprobleem. 

Ingreep onder narcose?

Om uw slaapprobleem op te lossen, is soms een ingreep onder narcose nodig, zoals een slaapendoscopie. U hebt dan een voorgesprek met een anesthesioloog om ervoor te zorgen dat de ingreep zo veilig mogelijk verloopt.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolders

Wachttijden

Klik hier voor de actuele wachttijden die in het WZA gelden.

 

WZA Gezondheidswijzer

In november 2015 was de WZA Gezondheidswijzer, onze maandelijke informatiepagina in het Gezinsblad Assen, gewijd aan slaapproblemen en de slaappkliniek. Klik hier om deze pagina te lezen of downloaden (pdf)