Tanje Zwanenburg
Transferverpleegkundige
Henny
Patiënt
 

Transferpunt

Na een opname

Als u na uw opname het WZA weer verlaat, betekent dit niet automatisch dat u alles weer zelf kunt doen. De kans bestaat dat u een of andere vorm van zorg nodig hebt. In dat geval wordt voor of tijdens uw opname een transferverpleegkundige ingeschakeld. Deze overlegt met u voor welke zorg u pre­cies in aanmerking komt. Zo nodig wordt uw partner of naaste familie daarbij ook uitgenodigd.

De transferverpleegkundige begint al in een vroeg stadium met het regelen van de benodigde zorg, zodat alles op tijd  in orde is. Uitgangspunt is steeds dat de zorg die u krijgt, zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen en behoeften.

Meer informatie over zorg na een opname vindt u in de patiëntenfolder Zorg na uw ziekenhuisopname.

Na een polikliniekbezoek

Ook tijdens een bezoek aan de polikliniek kan blijken dat u thuiszorg nodig hebt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om wondzorg, injecties, oogdruppels of hulp bij het zwachtelen. Vanuit de polikliniek wordt dan contact gezocht met de transferverpleegkundigen. Soms lukt het om nog een gesprek te regelen voordat u weer naar huis gaat. Anders wordt u thuis gebeld door een van de transferverpleegkundigen.  

Meer informatie over thuiszorg na een polikliniekbezoek vindt u in de folder Wat kan de transferverpleegkundige voor u doen?.

Zorg die bij u past

De transferverpleegkundige heeft nauw contact met allerlei instanties en houdt vinger aan de pols totdat alles rond is. Zo kunt u er zeker van zijn dat u de zorg krijgt die echt bij u past!

 


 

Medewerkers

  • Everts Henny
  • Jong Marijke de
  • Knuppe Fenny
  • Metselaar Danielle
  • Veninga Jannie
  • Zwanenburg Tanje
 

Contact

Bereikbaarheid

werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur