Marjolein
Patiënt
Edwin Muller
SEH-arts
 

Stroke Unit

In het WZA is een speciale afdeling voor patiënten die een beroerte hebben gehad, de zogenaamde Stroke Unit. De Stroke Unit is onderdeel van de afdeling neurologie (B1). U verblijft daar de eerste 48 uur nadat bij u een beroerte is vastgesteld.

Een gespecialiseerd team van artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners zorgt ervoor dat u op de Stroke Unit deze eerste fase na uw beroerte zo goed mogelijk doorkomt.

Op de Stroke Unit werken hulpverleners van verschillende disciplines nauw samen. Om alle onderdelen van de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, hebben zij wekelijks overleg. U krijgt in ieder geval te maken met een neuroloog en verpleegkundigen. Als dat nodig is, worden ook een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een logopedist en een ergotherapeut ingeschakeld bij uw behandeling.

Contactpersoon

Tijdens uw verblijf op de Stroke Unit, is het belangrijk dat daar bekend is wie uw contactpersoon is. Dat kan uw partner zijn of iemand van uw familie. Uw contactpersoon is de enige persoon buiten uzelf aan wie artsen en verpleegkundigen informatie verstrekken over uw gezondheid.

Uw contactpersoon kan met eventuele vragen altijd bellen naar de afdeling neurologie. De afdeling neurologie is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer (0592) 32 55 17.

Bezoektijden

Voor de Stroke Unit gelden de volgende bezoektijden:

  • van 11.00 tot 11.45 uur (alleen voor partners en kinderen)
  • van 15.00 tot 16.00 uur
  • van 19.00 tot 20.00 uur