Jackelien Luik
Verpleegkundige
Dorien
Patiënt
 

Behandeling en begeleiding

Bij onderzoeken en behandelingen die niet op de operatieafdeling plaatsvinden, kunt u als ouder altijd bij uw kind blijven. Op de operatieafdeling mag u bij uw kind blijven tot het in slaap is gebracht. (Dit geldt voor één van beide ouders.) 

Anesthesie

Als uw kind geopereerd wordt, krijgt het altijd anesthesie (verdoving). Ook sommige onderzoeken vinden plaats onder anesthesie. Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u in de brochure 'Anesthesie en postoperatieve pijnbestrijding bij kinderen'.

Voorbereiding

Om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderzoek of de behandeling, heeft de pedagogisch medewerker of een verpleegkundige van tevoren uitleg aan u en uw kind. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een fotoboek, zodat uw kind een duidelijk beeld krijgt van de gang van zaken. 

Vragen?

Het is belangrijk dat u weet wat uw kind precies mankeert, welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn en wat daarvan de gevolgen en eventuele risico's zijn. Met vragen over de gezondheid van uw kind kunt u in de periode dat uw kind is opgenomen altijd terecht bij een van de verpleegkundigen.

Als u een van de kinderartsen wilt spreken, is dat ook mogelijk. De kinderartsen lopen visite tussen 9.00 en 10.30 uur. Wilt u een uitgebreider gesprek, dan kunt u een afspraak maken via de afdelingssecretaresse of de verpleging. Dat geldt ook wanneer u een van de andere specialisten wilt spreken. Als u een arts wilt spreken voordat uw kind wordt opgenomen, dan kunt u bellen naar de polikliniek waar de arts werkzaam is.

Het kan prettig zijn om de informatie die u krijgt, nog eens op uw gemak na te lezen. Vraagt u gerust of u de belangrijkste informatie op schrift kunt krijgen.