Annemiek Nieboer
Pedagogisch medewerker
Melanie
Patiënt
Mariëlle
Moeder van Melanie
 

Video-interactiebegeleiding

Als uw kind in het ziekenhuis moet worden opgenomen, is dat een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor uzelf als voor uw kind. Het is belangrijk dat u en uw kind zo goed mogelijk door deze periode heen komen. Op de kinder- en jeugdafdeling van het WZA kan men u daarbij ondersteuning bieden met behulp van video-interactiebegeleiding. Dat is een methode waarbij het erom gaat signalen van interactie te ontdekken tussen ouder en kind.

Hoe werkt video-interactiebegeleiding?

Een pedagogisch medewerker of een verpleegkundige maakt een korte video-opname van u en uw kind wanneer u uw kind verzorgt, met uw kind eet of speelt of iets anders samen met uw kind doet. Daarna bekijkt en bespreekt u de beelden met de pedagogisch medewerker of verpleegkundige.

Het doel van video-interactiebegeleiding is om er samen achter te komen welke initiatieven uw kind neemt en welke signalen het afgeeft om met u in contact te komen en te blijven.

Door uzelf en uw kind van een afstand te bekijken, ontdekt u hoe uw kind reageert op uw stem en aanraking. Ook ziet u hoe u uw kind kunt geruststellen en hoe uw kind ervan geniet om bij u te zijn.

Voor wie?

Video interactiebegeleiding kan in allerlei situaties zinvol zijn. In de interactie tussen twee personen worden meestal in hoog tempo signalen uitgewisseld, verbaal en non-verbaal. Om inzicht te krijgen in de manier waarop u en uw kind communiceren, zijn stilstaande videobeelden soms onmisbaar.

Video-interactiebegeleiding kan in allerlei situaties zinvol zijn. Bijvoorbeeld:

  • als uw kind regelmatig huilt
    als uw kind moeilijk eet of slaapt
    als uw kind ernstig of langdurig ziek is

Ook als uw baby meteen na de geboorte in het ziekenhuis moet worden opgenomen, kan video-interactiebegeleiding u helpen om deze periode zo goed mogelijk door te komen.