Medisch psychiatrische unit

Met de medisch psychiatrische unit (MPU) heeft het WZA een verpleegafdeling waar patiënten met lichamelijke én psychische klachten terecht kunnen.

Patiënten die vanwege psychische problemen op een gewone verpleegafdeling niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, kunnen terecht op de MPU. Bijvoorbeeld patiënten met dementie, patiënten die een suïcidepoging hebben gedaan of patiënten met een psychose of een delier. De MPU is een rustpunt waar al deze patiënten specifieke zorg krijgen. 

Wie werken er?

Op de MPU werken de psychiaters mw. M. Kootstra en mw. L. Verhoeff. De verpleegkundigen van de MPU zijn speciaal opgeleid om patiënten met psychische klachten zo goed mogelijk te begeleiden.

Meer informatie

Algemene informatie over een opname in het WZA vindt u onder Opname.

Informatie over de MPU vindt u in de patiëntenfolder Een opname op de MPU.

Informatie voor contactpersonen is te vinden in de folder Informatie voor contactpersonen van patiënten op de MPU.

 


 

Medewerkers

  • Kootstra Mirjam
  • Verhoeff Laura
 

Contact

  •  (0592) 32 57 25 (bij geen gehoor 32 55 10 / 32 55 12)

Bereikbaarheid

24 uur; contactpersonen bij voorkeur tussen 10.00 en 15.30 uur

 

Meer informatie